CABILDO ECLESIÁSTICO METROPOLITANOCABILDO ECLESIÁSTICO

  • Mons. Marco Aurelio González Iriarte (Presidente)
  • Pbro. Héctor José Corado Ávila
  • Mons. José Vicente Santízo Martínez
  • Mons. Tomás Barrios Sánchez
  • Mons. Juan Factor Muñoz Noriega
  •